Около 80 на сто от реколтата от слънчоглед в региона е вече прибрана

Около 80 на сто от реколтата от слънчоглед в региона е вече прибрана

Прибирането на слънчогледа в областта е на приключване. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Първи с тази отговорна задача приключиха стопаните от Перник. От засетите в общината 14 410 дка, те получиха 2 593.8 т продукция при180 кг среден добив от декар.

Земеделците от Радомир, които засяха тази година най-много площи със слънчоглед- 40 150 дка, получиха 6020 т продукция при150 кг среден добив от декар.

В Ковачевци също напредват с жътвата на слънчогледа. От засетите 2 200 дка с тази култура, до сега те са прибрали реколтата от 1 400 дка, което представлява 63.64% от засетите площи. От тях са получени 210 т продукция при 150 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Брезник ускоряват темповете на прибирането на слънчогледа. От засетите в общината 27 280 дка, до сега те са реколтирали 13 370, което ще рече 49.01% от площите. От тях са получени 2 126 т при 159 кг среден добив от декар.

Стопаните от Трън насочиха усилията си към прибирането на слънчогледа. От засетите 3 240 дка те вече са успели да приберат реколтата от 1 500 дка, което означава 46.30% от площите. От тях са получили 285 т продукция при 190 кг, който се очертава тази година като най-високия в региона.

С най-бавни темпове върви жътвата на слънчогледа в Земен. Там от засетите 2050 дка са реколтирани едва 600 дка, което ще рече 29.27% от площите. От тях са получени 90 т продукция при 159 кг среден добив от декар.

По информация от Областната дирекция, до момента стопаните от областта са успели да приберат реколтата от 79.96% от засетите със слънчоглед площи. От тях са получили 11 324.8 т продукция при 159 кг среден добив от декар.