„Топлофикация Перник”напомни на абонатите да приведат в изправност сградната си инсталация, заради наближаващия отоплителен сезон

„Топлофикация Перник”напомни на абонатите да приведат в изправност сградната си инсталация, заради наближаващия отоплителен сезон

Както всяка година, така и тази, в навечерието на новия отоплителен сезон, ръководството на „Топлофикация Перник” изпрати до абонатите се предупредителни писма. В тях дружеството напомни, че с оглед на предстоящия  отоплителен сезон 2019/2020 година е необходимо да се приведат  в готовност за работа вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ) в съответната сграда.

В тази връзка „Топлофикация – Перник” уведомява всички свои клиенти(битови и небитови), че в срок до 15.10.2019 г. трябва да приключат всякакви ремонтни дейности по вътрешно отоплителните инсталации. Обитателите на съответните сгради, чрез избрани от тях отговорници за абонатните станции(АС), трябва да ги напълнят и обезвъздушат.

От дружеството поставят срок до 15.10.2019 г. да  приключат всякакви ремонтни дейности по вътрешно отоплителните инсталации (ВОИ). Обитателите на сградите, чрез избрани от тях отговорници за абонатните станции(АС), след приключването на ремонтните дейности, трябва да ги напълнят и обезвъздушат.

 От „Топлофикация Перник” напомнят, че  е необходимо радиаторните вентили на всички отоплителни тела да бъдат отворени напълно, за да не се налага обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението в сградата.

  Ако инсталацията не е готова за работа, живущите трябва да оставят съобщение на вратата на абонатна станция(АС) с посочена дата, в която тя ще е готова за пускане на отоплението. В противен случай дружеството не носи отговорност за нанесени щети. В тази връзка е необходимо клиентите, както от жилищни така и от нежилищни сгради, да дават точна и ясна информация на представителите на топлофикационното дружество, с цел недопускане на имуществени вреди.

  От топлофикационното предприятие отново напомнят, че сгради, в които помещенията на мазета, абонатни станции, както и помещения водещи към тях, са наводнени или има фекални води, отоплителните инсталации няма да се пускат в действие до трайно отстраняване на проблема и хигиенизирането им.

    „Топлофикация Перник” напомня, че преди да бъде обявено общото включване на отоплението, пускането му в съответната сграда може да стане при изразено желание на клиентите, като за целта е необходимо да се представят в деловодството (партерен етаж на Минна дирекция) заявление и подписано решение за по-ранното включване на отоплението, взето от Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на потребителите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост.

   От дружеството информират още, че детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат по-ранно включване на отоплението, като за целта е необходимо директорът да изпрати писмено заявление в деловодството на „Топлофикация Перник”.

   За повече информация ,във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да позвънят на телефон 070050020, като следват указанията за задаване на въпроси. От ръководството на топлофикационното дружество умоляват всички абонати с неплатени стари задължения да пристъпят към погасяването им.