Държавният архив в Перник навърши 60 години

Държавният архив в Перник навърши 60 години

Държавен архив – Перник е отдел в дирекция “Регионален държавен архив“ – София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и използването на определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции, юридически и физически лица, както и на значими личности от Пернишка област. Дейността на архива обхваща и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в учрежденските деловодства и архиви.

Окръжният държавен архив – Димитрово (Перник) е създаден на 1 октомври 1959 година като поделение, пряко подчинено на Окръжно управление на Министерство на вътрешните работи – Димитрово.

От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжния народен съвет – Перник, а от 1988 г. е в структурата на Община – Перник. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

От 2006 г. архивът се помещава в реконструирана и модерна сграда с обособени съвременно архивохранилище, приветлива читалня, библиотека и изложбена зала.

През годините ръководители на архива са : Жоро Цветков (1959–1961), Цветан Станимиров (1962–1963), Диляна Пейчева (1964–1989) – носител на орден “Кирил и Методий” – II степен; орден на труда – сребърен; медал и грамота “1300 години България”; грамота от ГУА на МС за заслуги в изграждането и развитието на архивното дело в НРБ и др.; Емилия Карамфилова (1989–2003), Валерия Чакърова (2003 – 2011), Станислава Георгиева (2011- ).

С Указ № 3236 от 1.10.1984 г. на Държавния съвет на НРБ архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – III степен по повод на 25 години от създаването му.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на 1697.82 линейни метра с 2367 архивни фонда (2292 учрежденски и 75 лични) и общ брой 121 766 архивни единици, 2016 частични постъпления и 1314 спомена. Застрахователният фонд се състои от 125 446 кадъра – 62 818 негативи и 62 628 позитиви.

През 1993 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия – Перник, възлизащ на 265 линейни метра с 820 фонда с 19554 архивни единици, 1056 спомена, 1444 частични постъпления, 1475 снимки и 6 албума.

Най-старият документ, съхраняван в Държавен архив – Перник е Псалтир, отпечатан през 1495 г. в Цетина. Изданието съдържа приписки и е включено в Регистъра на уникални и особено ценни документи на Държавна агенция „Архиви”.

Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд на Народна република България. Тази дата се приема и отбелязва ежегодно от колегията като професионален празник. Денят на архивиста започва да се чества в България от 60-те години на XX век след включването на страната като член на Международния съвет на архивите.