Намаляват болните от остри респираторни заболявания в региона

Намаляват болните от остри респираторни заболявания в региона

Намаляване на заболелите от остри респираторни заболявания в областта, установи Регионалната здравна инспекция през изминалата седмица. Регистрираните болни са 17, при 20 за предходната седмица.  Заболеваемостта през периода е била  23.09%oo, при средна за страната 43.88%oo към 29.09.2019 г.

През този период се наблюдава и намаляване на заболелите от заразни заболявания . Констатираните случаи са 4, при 8 за предходната седмица.

По-малко през миналата седмица са констатираните болни от ентероколит-2, при 3 за предходната седмица. Болните са от Перник. Те са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на  МБАЛ „Р. Ангелова“ в Перник и в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“-София

През изминалата седмица за пръв път е регистриран болен от ротавирусен ентерит. Болният е от Перник, но се лекува в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница.

И през изминалата седмица е установен 1 болен от лаймска борелиоза, както през предходната седмица. Става въпрос за жена от село Кладница, която се лекува амбулаторно.

Случаите са проучени и са взети противоепидемични мерки спрямо болните, контактните лица и околната среда.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 102 проверки. От тях 32 са свързани със спазването на изискванията за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните води в областта. Взети са 4 проби от водоизточници в различни населени места, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 . Изследвани са и 14 проби от бутилирани води, за да се установи дали отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.