Екоинспектори  извършиха проверка по сигнал за пяна в река Струма

Екоинспектори извършиха проверка по сигнал за пяна в река Струма

Експерти от РИОСВ – Перник и представители на община Перник извършиха незабавна проверка по сигнал за появила се пяна в река Струма в района на кв. “Мошино“. Сигналът е получен в сряда, в 17.20 ч., като е посочено, че вероятният източник е тръба, която е зауствана в реката в близост до моста.

При извършения оглед е установено наличие на пяна в реката пред бетонов колектор. Направена е проверка в цех за производство на хотелска козметика и аксесоари  в 18.00 ч. При инспекцията на площадката извън цеха в ревизионната шахта до сградата е констатирано  наличие на пяна, аналогична с пяната  при бетоновия колектор в река Струма.

В проверката е участвала и акредитирана  лаборатория от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  Взети са проби от три пункта – от ревизионната шахта на фирмата, от изхода на бетоновия колектор и от водите на река Струма на моста при бензиностанция „Шел“. Резултатите ще бъдат оповестени след предоставянето им в РИОСВ – Перник от  лабораторията на ИАОС – София.