РИОСВ направи внезапна проверка на река Струма по сигнал за замърсяване

РИОСВ направи внезапна проверка на река Струма по сигнал за замърсяване

Сигнал за замърсяване на водите на река Струма отново вдигна на крак екоекспертите.  Експерти от РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция Западнобеломорски район и  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили на 1 октомври незабавна проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Струма край село Жабляно, община Земен. Това информираха от РИОСВ-Перник.  Сигналът е подаден от кмета на село Жабляно. Информацията е била, че водите на реката са бяло-зелени и на повърхността има умряла риба. При извършения оглед в участъка от село Жабляно до ВЕЦ „Пчелина” в село Лобош е констатирано, че сигналът е основателен. Установено е, че реката е със светло зелен цвят, а при моста на пътя за село Лобош се усеща неприятна миризма, като експертите не са открили умряла риба. В момента на проверката ВЕЦ”Пчелина” е работел. Взети са водни проби от регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда. На място са измерени експресни показатели като :Ph, електропроводимост,  разтворен кислород и температура. Показаните резултати не показват превишаване на нормите за категорията на водното тяло съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води.