162 килограма е средният добив от слънчогледа в региона за сега

162 килограма е средният добив от слънчогледа в региона за сега

Жътвата на слънчогледа в региона върви с много бързи темпове. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. От засетите в областта 89 330 дка с маслодаен слънчоглед, вече са реколтирани  66 580 дка, което означава над 67% от засетите площи. С най-бързи темпове върви прибирането на слънчогледа в Радомир. От засетите в общината 40 150 дка, вече е прибрана реколтата от 31 000 дка, което представлява над 80% от засетите площи. От тях са получени 3 920 т продукция при 151 кг среден добив от декар.

Стопаните от Брезник също напредват с прибирането на слънчогледа. От засетите 27 280 дка те вече са реколтирали 13 500 дка, което означава 61.34% от площите. От тях са получени 2 626 т продукция при 181 кг среден добив от декар, който се очертава за сега като най-високия в региона.

С по-бавни темпове върви жътвата на слънчогледа в Перник. От засетите в общината 14 410 дка е прибрана реколтата от 5 500 дка, което ще рече 41.35% от засетите площи. От тях са получени 575 т продукция при 150 кг среден добив от декар.

Все още земеделците от Земен, Ковачевци и Трън не са създали организация по прибирането на слънчогледа, което буди тревога, тъй като на дневен ред вече е есенната кампания.

По информация от Областната дирекция,  към 30 септември 2019 г средният добив от слънчогледа в региона е 162 кг, което е малко повече от миналата година.