Нов проект представя в Перник КНСБ

Нов проект представя в Перник КНСБ

На 4 октомври в конферентната зала на РС на КНСБ ще бъде представен новият проект на синдиката „Арена Работеща България”. Презентацията ще направят вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и Огнян Атанасов – национален секретар на синдиката.

Чрез „Арена Работеща България“ ще бъде изграден дискусионен форум за представителство на интереси на граждани, работници и служители, представители на неправителствения сектор, институции, учебни заведения и др. Целта на този форум е не само да създаде среда за обмен на мнения и двустранна информация, но и да служи като своеобразен барометър за общите нагласи и потребности на непредставени в синдиката български работници. Наред с това Арената ще усили възприятието на посланията на българските работници към законодателна и изпълнителна власти и към работодателите.

Непосредствено след пресконференцията, отново в Конферентната зала, ще се проведе форум на тема „Фирмени политики за поведение на служителите в социалните мрежи“.

Форумът и пресконференцията се реализират в изпълнение на големия проект „Парламент на Работеща България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.