Проблемите с водоснабдяването в пернишко продължават заради ремонт на Пречиствателната станция за питейни води

Проблемите с водоснабдяването в пернишко продължават заради ремонт на Пречиствателната станция за питейни води

Проблемите с водоснабдяването на Перник и околните населени места продължават. Причината този път е предстоящата рехабилитация на Пречиствателната станция за питейни води. От „В и К” съобщават, че е сключен договор с МРРБ с предмет „Рехабилитация на ПСПВ – гр. Перник”. Той се финансира чрез заемно споразумение между Република България и Световната банка по „Проект за развитие на Общинската инфраструктура”. Въз основа на този договор в периода от 02.10.2019г. до 02.11.2019 г. трябва да се извърши демонтиране и монтиране на спирателна  арматура във филтърен корпус на ПСПВ гр. Перник. От водоснабдителното дружество поясняват, че монтажът и демонтжът ще бъдат извършени в условия на непрекъсната експлоатация на пречиствателната станция. В този период станцията ще работи с намален капацитет, което може да причини нарушаване на водоснабдяването във високите части на населените места,  които ползват вода от ПСПВ –гр. Перник.