Възможностите за реално електронно наблюдение обсъждаха в Перник

Възможностите за реално електронно наблюдение обсъждаха в Перник

Работна среща между ръководството на полицията и представители на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Перник се проведе днес.

Работна среща, отнасяща се до електронното наблюдение като форма на контрол върху местонахождението, движението  и поведението на лица се проведе днес в сградата на ОДМВР – Перник. На нея присъстваха директорът на дирекцията старши комисар Димитър Попов, заместникът му комисар Сашко Христов, началниците на отдели „Разследване“ комисар Ани Гатова и „Охранителна полицая“ комисар Васил Василеви, началниците на Районни управления  и цялото ръководство на Областната служба „Изпълнение на наказанията“ с началникът й главен инспектор Елена Станчева. Гости-лектори бяха служители от Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Благоевград, които разясниха законови, нормативни и практически действия.

Целта на форума беше запознаване с възможностите за реално изпълнение на електронното наблюдение – технически средства, възможности за комуникация и ефективност на контрола. Бяха дискутирани законови и нормативни разпоредби във връзка с възможността за прилагане електронния мониторинг като форма за контрол при лица, изтърпяващи наказание „пробация“ и такива с наложена мярка за пробационен надзор, както и с „домашен арест“.

Участниците бяха запознати със системата за електронно наблюдение, включваща електронна гривна за глезен, устройство за персонална идентификация и станция, както и с предимствата на електронното наблюдение.

Електронното проследяване е значително по –евтино в сравнение с изпълнението на ефективното наказание и намалява необходимостта от нови места в затворите. То се насърчава като алтернатива на лишаването от свобода в редица Препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа като средство, което допринася за рехабилитацията, подпомага ограничавано на рецидива и осигурява защита на обществото. Този метод може да бъде полезно допълнение към съществуващите социални и психологически похвати за управление на хора, извършители на престъпление.

Бяха уточнени законовите и практически форми на взаимодействие между двете институции, за адекватно поведение при електронното наблюдение.