Ограничен е достъпът на хора до горски територии, попадащи до  констатирания случай на АЧС

Ограничен е достъпът на хора до горски територии, попадащи до констатирания случай на АЧС

Областният управител Ирена Соколова информира, че във връзка с регистрирания първи случай на Африканска чума по свинете на територията на общините Брезник и Трън, се ограничава провеждането на различни по вид спортни и туристически събития и мероприятия в обхвата на инфектираната зона.

Със заповед № РД 11-1939 от 26 септември 2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, се указва, че достъпът до горските територии попадащи в периметъра около констатирания случай, е забранен със срок на действие на заповедта от 27.09 до 27.11.2019 г. 

Описаните ловностопански райони попадат в землищата на следните населени места: с. Неделково, с. Лялинци, с. Парамун, с. Мракетинци, с. Филиповци, с. Бутроинци, с. Врабча, с. Проданча, с. Велиново, с. Милкьовци.

Придвижването в тези райони се разрешава само за служители на ведомства пряко свързани с претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта АЧС при спазване на мерките за биосигурност.

Граждани и групи -туристи, летовници, пастири, дървосекачи, събирачи на трюфели, гъби и сезонни растения, трябва да ограничат временно достъпа си до горепосочените ловностопански райони.