Областната епизоотична комисия в Перник се събра извънредно заради установен случай на Африканска чума

Областната епизоотична комисия в Перник се събра извънредно заради установен случай на Африканска чума

На територията на община Брезник е констатиран случай на Африканска чума по свинете, за който Днес и утре информира първи своите читатели. Това обяви

областният управител Ирена Соколова на провелото се извънредно  заседание на Областната епизоотична комисия в Перник.

Заразата е установена при диво прасе на територията на Ловно-рибарско дружество «Садовик», община Брезник. Пробите от изследванията в сертифицираната референтна лаборатория в София, които са пристигнали в четвъртък следобед, потвърждават геном на вируса.

„Факт е регистрирано огнище на АЧС  на нашата територия и сме изправена пред ситуация, която ще наложи рестрикции към гражданите и извънредни мерки за биосигурност. С адекватното решение за обявяването на цялата област Перник за санитарна зона, за което всички членове на Епизоотична комисия гласувахме през изминалия месец, минимизирахме широкото разпространение на заразата, но процесът трябва да продължи да бъде следен и контролиран от всички нас.”, заяви Соколова.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Елза Драгомирова съобщи, че предвид актуалната епизоотична обстановка и със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, се определя карантинна инфектирана зона с радиус 8 км., равняваща се на площ 200 квадратни километра.

Д-р Драгомирова информира, че във връзка с откритото огнище на Африканска чума по свинете в област Перник, директорът на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров е издал заповед, с която се ограничава достъпът и се забранява движението на физически лица и пътни-транспортни средства до горските територии, попадащи около инфектираната зона. Тя допълни, че всички мерки, които се прилагат при констатиране на случай на Африканска чума по свинете, се съдържат в заповед на министъра на земеделието и храните от 31.07.2019 г. Забраните се отнасят за следните ловностопански райони:

–     Предоставен ловностопански район (ПЛСР) село Велиново, към ТП ДГС „Трън”;

–     ПЛСР Филиповци, към ТП ДГС „Трън”;

–     ПЛСР Красава 1, към ТП ДГС „Брезник”;

–     ПЛСР Садовик, към ТП ДГС „Брезник”;

–     ПЛСР Станьовци, към ТП ДГС „Брезник”;

–     Държавен ловностопански район Букова глава, към ТП ДЛС „Витошко – Студена”;

Срокът за изпълнението на заповедта е от 27 септември до 27 ноември 2019 г., уточни д-р Драгомирова.. Тя поясни, че в  тези райони могат да се извършват неотложи дейности от лица, които нямат отношение  към претърсването и  прилагането на мерките само със специално разрешение и под контрола на „ДГС Брезник”, „ДГС Трън” и ТП„ДЛС Витошко-Студена”. Достъпът, престоят и преминаването в посочените райони се разрешава само на служители на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция – Кюстендил, Югозападно държавно предприятие – Благоевград, ТП ДГС „Брезник”, ТП ДГС „Трън”, ТП ДЛС „Витошко – Студена” в районите им на дейност. Презумцията на тези мерки е да се ограничи до минимум опасността от разпространение на заразата.

Предстои екипи на държавните горски стопанства в Брезник и Трън да поставят обозначителни табели указващи ограничения достъп в инфектираната зона, съгласно изискванията на министъра на земеделието, храните и горите.

На днешното заседание на Областната епизоотична комисия беше взето решение, с оглед създалата се сложна ситуация, комисията да заседава всеки вторник. Следващото заседание беше насрочено за 1 октомври 2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала „Струма” на Областна администрация – Перник.

 Д-р Елза Драгомирова информира, че в ОДБХ-Перник има данни за все още не приложена мярка за доброволно клане. „Сигналите, които получаваме се проверяват в съответните населени места и се прилагат законовите мерки- издаване на предписание. Ако то не бъде изпълнено в рамките на 72 часа, следват актове за констатирано административно нарушение и ако и тогава животните не бъдат заклани ще се прибегне до крайната мярка- унищожаване на прасетата, които се отглеждат в незаконни обекти. Става въпрос само за типа „заден двор”, тъй като на нашата територия нямаме регистрирани вито индустриални ферми, нито такива от типа А и Б. Такива проверки текат и в момента. Имаме и издадени предписания със срок на изпълнение от 72 часа”, заяви д-р Драгомирова. Тя направи разяснение относно плащането, което предстои за стопаните, които доброволна са заклали своите прасета:”Срокът за разплащането в цялата страна, тъй като на територията на другите области, особено тези в Северна България, стопанствата от типа „заден двор” са хиляди, е до края на месец септември. От 1 октомври очакваме да ни бъдат отпуснати средства, за да направим графиците и да започнем изплащането. Това означава, че при нас голямото изплащане предстои. Имаме 894 обработени документа, подадени в срок до 2 септември, който беше гласуван от Областната епизоотична комисия. Всички документи сме подали към МЗХГ. Извършена е документална проверка, прави се и физическа проверка на обектите, за да сме сигурни, че клането, почистването и дезинфекцията са извършени. Очакваме голямото плащане да започне в началото на октомври. Ще уведомим кметовете по населени места, защото по-голямото плащане ще бъде на ръка. Преводът по банка е незначителен”.