Прибрана е продукцията от около 35 на сто от засетите площи с картофи в пернишко

Прибрана е продукцията от около 35 на сто от засетите площи с картофи в пернишко

Около 35% от засетите с картофи площи в областта са вече прибрани, информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

С най-бързи темпове върви ваденето на картофите в Земен. От засетите в общината 300 дка с този зеленчук, вече са реколтирани 200 дка. От тях са получени 250 т продукция, при 1 250 кг среден добив от декар, който за сега е най-ниския в региона.

Стопаните от Радомир напредват бързо с прибирането на реколтата от картофите. От засетите 1 420 дка вече са извадени картофите от 790 дка. От тях са получени 1 422  т продукция при 1 800 кг среден добив от декар.

В Брезник бавно напредват с прибирането на картофите. От засетите 380 дка, вече са реколтирани 100 дка. От тях са получени 200 т продукция при 2 000 кг среден добив от декар.

В Трън, където отново са засети най-много площи с картофи- 2 500 дка, вече са извадени 790 дка. Ат тях са получени 1 950т продукция при 3 000 кг среден добив от декар, който се очертава като най-висок н региона за сега.

Тази година само земеделците от Ковачевци и Перник не са засели нито декар с картофи.

По информация на Областната дирекция, до момента стопаните в областта са прибрали 3 822 т картофи при 2 197 кг среден добив от декар, който да сега е по-нисък от миналогодишния..