Заседава Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Заседава Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Областният управител Ирена Соколова участва в двудневното заседание на РСР на Югозападен район с широко  представителство на министерства, държавни агенции, областни управители на останалите четири области, кметове на общини, ректори на университети и др.

В рамките на заседанието присъства вицепремиерът Марияна Николова, която в качеството си и на председател на Съвета по киберсигурността, докладва предприетите мерки и предизвикателства пред мрежовата сигурност и информационните ресурси на национално ниво. 

Атанас Темелков, председател на Държавна агенция “Електронно управление”, представи приложното поле на новоприетия Закон за киберсигурност и препотвърди ангажиментът за активна съвместна работа с ведомствата. Той благодари на Соколова за добрата степен на подготвеност на кадрите в ОА Перник, както и за създаването на основополагащите документи в досието електронно управление и киберсигурност в администрацията.

Членовете на Регионалния съвет за развитие обсъдиха предлаганите промени в Закона за регионалното развитие, промяната в териториалния обхват на районите от ниво 2, както и оптимизацията на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие.

В дневния ред на проведеното заседание Управителят на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД д-р Диана Йорданова и Изпълнителният директор на УМБАЛ „Света Анна” представиха детайлни данни за здравеопазването в отделните райони. Очертани бяха и идентифицираните предизвикателства пред развитието, менажирането и функционирането на лечебните заведения. 

Следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще бъде в края на месец ноември. 

От началото на следващата година областният управител Ирена Соколова ще поеме ротационното председателство на РСР за следващите шест месеца.