Увеличение на болните от остри респираторни заболявания в региона, установи РЗИ

Увеличение на болните от остри респираторни заболявания в региона, установи РЗИ

  Близо три пъти са се увеличили болните от остри респираторни заболявания през изминалата седмица. Това установи Регионалната здравна инспекция. Регистрираните случаи са 20, при 7 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 27.16%oo,  при средна за страната 26.38%oo  към 15.09.2019 г

Констатирано е леко увеличаване на болните от заразни заболявания. Болните от тези заболявания през периода са 8, при 6 за предходната седмица.

През миналата седмица са установени 3 заболели от варицела, при нито един болен за предходната седмица. Всички болни са от Перник и се лекуват амбулаторно, като от тях 2 са деца.

През седмицата е установен 1 болен от туберкулоза, който се лекува стационарно в СБАЛББ – Перник. През предходните две седмици не е регистриран нито един болен от туберкулоза.

През периода са регистрирани и 3 заболели от ентероколит, при 2 за предходната седмица. Болните са от Перник и Трън и са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“  и СБАЛИПБ „проф. Ив. Киров“-София.

Здравната инспекция е установила през миналата седмица 1 болен от лаймска борелиоза от Перник, който се лекува стационарно в МБАЛ”Р. Ангелова”-Перник.

От РЗИ уверяват, че случаите са проучени и са взети противоепидемични мерки спрямо болните, контактните лица и околната среда.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 118 проверки. От тях 13 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

РЗИ продължи и през изминалата седмица мониторинга на питейните водоизточници. Взети са 142 проби от водоизточници, в различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 4 проби от бутилирани води.