Общинският съвет в Трън отложи за идната седмица избора на временно изпълняващ кмет на общината

Общинският съвет в Трън отложи за идната седмица избора на временно изпълняващ кмет на общината

Общинските съветници в Трън няма да гласуват на днешната сесия избора на временно изпълняващ длъжността кмет на общината, с оглед предстоящите местни избори. Председателят на местния мини парламент Бойчо Хралампиев поясни, че според последните указания на ЦИК, временно изпълняващият длъжността кмет може да бъде избран идната седмица. Той увери, че Общинският съвет в Трън няма да допусне в нарушение на действащите изисквания. Дневният ред на днешната редовна сесия включва 11 точки. Сред тях са: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 година; Обявяване на открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината и други