Бюрото по труда търси 40 шивачки,  20 охранители,  10 шофьори, 10 военнослужещи

Бюрото по труда търси 40 шивачки, 20 охранители, 10 шофьори, 10 военнослужещи

 Втора поредна седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник се увеличават с 21 и достигнаха 172.  За съжаление, продължават да намаляват  предлаганите свободни места за безработните висшисти. Миналата седмица те бяха с 1 по-малко  и  станаха 18.

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 10 обслужващи магазин в София, 40 шивачки в Перник и 10 военнослужещи войници. През седмицата се появи оферта за 10 шофьори на товарен автомобил, 20 охранители за София и 10 оператори сигурност също за София..

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 2 водопроводчици, 2 шофьори на тролейбус ,  1 продавач-консултант за фуражи,  5 медицински сестри,  1 машинен оператор на изделия от бетон, 2 продавач –консултанти / хранителни стоки/, 1 пощальон, 1 служител на гише в пощенска станция на 4 часа, 2 дефектоскописти, 1 общ работник в строителството,  1 барман,  5 охранители,   2 сервитьори,  1 технически секретар, 1 монтажник на електронно оборудване,  1 помощник-готвач, 1 складов работник, 1шофьори на товарен автомобил,  1 хореограф, 2 военнослужещи офицери, 6 книговезци,  1 санитар, 1 животновъд, 4 склададжии, 1 водач на мотокар, 1 медиатор по проект-консултант, 1 учител на деца с умствена изостаналост, 1 касиер-домакин, 1 помощник-възпитател, 2 разработчици на софтуер, 1 техник-мениджър поддръжка, 1 технолог-химик, 1 програмист, оператор на ЦПУ машини, 1 учител по спортна подготовка-бокс, 5 касиери, 2 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12 тона, 2 технически сътрудници,  2 рецепционисти, 4 заварчици,1 хигиенист, 1 медиатор по проект.

   Един бегъл анализ на предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата  седмица  свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са шивачи,  склададжии,  охранители, обслужващи магазин, оператори сигурност и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 154 свободни места и 18 за безработни висшисти, от които 2 за учители.