Народно читалище „Светлина – 1919 г.“ в село Студена навърши 100 години

Народно читалище „Светлина – 1919 г.“ в село Студена навърши 100 години

Областният управител Ирена Соколова присъства на тържеството и отправи поздрав към всички читалищни деятели, самодейци и жители на населеното място:“Приветствам вашите многобройни и разностранни изяви – знак на ярко културно и образователно присъствие в област Перник. Вие сте хората, които поддържат пламъка на българщината, опазват културната памет и националния дух. Пожелавам Ви да съхранявате традициите и ги предавайте на идните поколения с огромния си творчески ентусиазъм. Извисявайте културната институция и продължете достолепния път на нейното развитие.“.

По повод юбилея губернаторът връчи почетен плакет и грамота на председателя на читалищното настоятелство.

Читалище „Светлина“ с. Студена е създадено през далечната 1919 г. Неговите първи основатели са Здравко Богданов, Младен Мишов, Димитър Христов, Димитър Масларски, Иван Панов и др. Първоначално то се помещава в къщата на Георги Мечкарски. Първите членове на читалището наброяват 50 души като същите даряват 120 тома книги, с което се слага началото и на първата библиотека в селото.

През годините в културната институция кипи богата и разнообразна художествена и просветна дейност – театър, певческа и танцова група.

През 1962 г. със средства събрани от продажбата на собствени земи и самооблагане на населението се построява новата читалищна сграда.

Интересен факт е, че читалището в Студена е в основата на построяването на училището чрез дарена сума от изнесени театрални представления.

На 20 април 2001 г. читалище „Светлина“ е вписано в регистъра на Народните читалища на Министерство на културата под номер 541.