Майки и инвалиди благодарят за младежка инициатива

Майки и инвалиди благодарят за младежка инициатива

Вчера мнозина перничани с любопитство наблюдаваха работата на млади хора в централната градска част на Перник, поставящи както „Съперник” писа, гумени рампи на пешеходните пътеки. Малко по-късно в интернет пространство Мартин Мариов, ръководител на младежки проект за достъпна градска среда в областния център, написа: „Изпълняваме една от последните фази на нашият проект – поставяме гумени рампи на територията на централна градска част в Перник, за да подобрим средата за майки с детски колички и хора с увреждания.”

 Целта на неформалната група е създаването на достъпна градска среда за хората с увреждания в град Перник. Заради това през 2018 г. кандидатстват с проект до Европейски корпус за солидарност, който печелят и са отпуснати 6000 лв. за инициативи свързани с подобряването на градската среда за хора с двигателни увреждания. При проведена от тях анкета се набелязват доста проблемни точки и сгради, които са недостъпни за хората с увреждания и майки с колички.

„Днес е хубав ден за нашите души. Хубаво е, че, младежта имат обърнато мислене и смятат, че трябва да се помага на хората с увреждания, улеснявайки техния живот. Хубаво е, че майките с количките ще бъдат улеснени. Радвам се, че първи, които подават ръка са младежите с модерно мислене“, щастлива е директорката на Съюза на инвалидите в град Перник Анита Тараланска.