Внезапна проверка на РИОСВ-Перник по сигнал, установи, че „Стомана Индъстри” е източник на миризмите и ще бъде санкционирана

Внезапна проверка на РИОСВ-Перник по сигнал, установи, че „Стомана Индъстри” е източник на миризмите и ще бъде санкционирана

При извършена  незабавна проверка от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник, по сигнали на граждани за миризма на бакелит в района на с. Кралев дол и кв.“Църква“,  е установено, че се усеща остра, неприятна миризма. Проверката на експертите е започнала в 22,00 ч. на 18 септември 2019г. и е продължила до 1.00 ч. след полунощ. Констатирано е, че източник на неприятните миризми е Електрокстоманодобивен цех на „Стомана Индъстри“ АД.

Към дружеството ще бъдат предприети административно наказателни  действия за неизпълнение  на условие от  комплексното разрешително, а именно: да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Предвидената имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда е от 10 000 до 500 000 лв.