Близо 42 на сто от площите със слънчоглед в региона са ожънати до сега

Близо 42 на сто от площите със слънчоглед в региона са ожънати до сега

Бавно напредва прибирането на слънчогледа в областта. До момента е прибрана реколтата от над 41.60% от засетите площи в региона, информират от Областна дирекция „Земеделие”.

Най-добра организация по жътвата на слънчогледа са направили земеделските производители от Радомир. От засетите в общината 40 150 дка, до сега са реколтирани 24 800 дка, което представлява 61.77% от засетите площи. От тях е получена 3 372 т продукция, при 140 кг среден добив от декар, който за момента е най-ниския в областта.

Постепенно напредват с прибирането на слънчогледа и стопаните от Брезник. От засетите в общината 27 280 дка, те са вече ожънали 12 370 дка, което означава 45.34% от площите. От тях са получени 2 226 т продукция при 180 кг среден добив от декар, който за момента се очертава като най-високия в областта.

Все още земеделците от Земен, Ковачевци, Перник и Трън не са започнали прибирането на слънчогледа, а предстои есенна кампания.

По информация от Областната дирекция, до момента средният добив от декар в региона  при слънчогледа е 153 кг от декар.