Бюрото по труда търси 40 шивачки,  34 учители, склададжии, обслужващи магазин

Бюрото по труда търси 40 шивачки, 34 учители, склададжии, обслужващи магазин

 След като две поредни седмици предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник намаляваха, то през миналата седмица те се увеличиха с 10 и достигнаха 151.  За съжаление, продължават да намаляват  предлаганите свободни места за безработните висшисти. Миналата седмица те бяха с 13 по-малко  и  станаха 19. От тях 13 са за учители.

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 10 обслужващи магазин в София и 40 шивачки в Перник. През седмицата се появи оферта за 10 военнослужещи войвици.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 2 водопроводчици, 2 шофьори на тролейбус ,  1 продавач-консултант за фуражи,  2 медицински сестри,  1 машинен оператор на изделия от бетон, 1 електрозаварчик, 1 учител по математика, IT, физика и астрономия, 1 учител по английски език,  1 продавач в хранителни стоки, 2 пощальони, 1 служител на гише в пощенска станция на 4 часа, 2 дефектоскописти, 1 общ работник в строителството,  1 продавач-консултант хранителни стоки,  3 възпитатели,  1 барман,  5 касиери, 5 охранители,  3 продавач-консултанти, 2 сервитьори, 1 управител на магазин, 1 учител по ФВС,  1 технически секретар, 1 помощник на учител,  1 консултант на деца и ученици- медиатор по проект, 1 монтажник на електронно оборудване, 2 инкасатори, 1 помощник-готвач,  1 ресурсен учител,  1 помощник-възпитател, 1 складов работник, 1 учител по география и икономика, 7шофьори на товарен автомобил,  1 учител по английски език,  1 хореограф, 2 военнослужещи офицери,1 учител по биология-лекторски, 1 учител по химия-лекторски, 1 старши учител по ФВС, 6 книговезци, 1 учител по спортна подготовка-борба, 1 санитар, 1 животновъд, 4 склададжии, 1 водач на мотокар, 1 медиатор по проект-консултант, 1 учител на деца с умствена изостаналост,1 учител по физическо възпитание и спорт, 1 касиер-домакин-

  Ако направим един бегъл анализ на предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата  седмица  свободни работни места,  ще видим,  че сред най- търсените кадри са шивачи,  склададжии,  учители, обслужващи магазин и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 132 свободни места и 19 за безработни висшисти, от които 13 за учители.