Област Перник има готовност за провеждане на Местни избори 2019, докладваха шестте общини и ОИК по места

Област Перник има готовност за провеждане на Местни избори 2019, докладваха шестте общини и ОИК по места

Десет дни преди старта на изборна кампания за Местни избори 2019, областният управител организира и проведе работна среща за степента на организационно-техническа подготвеност във връзка с провеждането на вота в регион Перник и създадената междуведомствена координация.

Участие в нея взеха председателите на Общинските избирателни комисии по места, действащи кметове на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, както и кметове на кметства и населени места от областта.

На заседание бяха разгледани сроковете, съгласно Изборния кодекс и Хронограмата, приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия.

Коментирани бяха образуваните избирателните секции, както и местата за обявяване на избирателните списъци на територията на всяка община; готовността за материално-техническо обезпечаване на ОИК по места; броят на населените места, които отговарят на условията на чл. 16 от Закон за административно-териториалното устройство на Република България за създаване на кметство, мандатното разпределение на общинските съвети в региона. 

Спазени са сроковете за публикуване и обявяване на предварителните избирателни списъци, включително част I, както и датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни комисии.

Важно е да се отбележи, че на Местните избори през 2015 г., броят на населените места, които отговарят на условията на чл. 16 от Закон за административно-териториалното устройство на Република България за създаване на кметство е 46. Тази година ще се избират кметове на кметства в двадесет населени места в Пернишко, т.е. с 26 по-малко, спрямо броя преди четири години.

Броят на мандатите в общинските съвети в региона ще се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и решение №944-МИ/03.09.2019 г. на ЦИК. Мандатното разпределение е както следва: Община Перник – 37 мандата, Община Радомир – 17 мандата, Община Брезник – 13 мандата, Община Трън – 11 мандата, Община Земен – 11 мандата, Община Ковачевци –  11 мандата.