ТПГ”Мария Кюри” започна новата учебна година с електронен дневник

ТПГ”Мария Кюри” започна новата учебна година с електронен дневник

Успешно стартира новата учебна 2019/2020 година за ТПГ”Мария Кюри”. Две нови паралелки са сформирани тази учебна година в гимназията: „Машини за гореща обработка на металите” и „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”. Първата паралелка е единствена и защитена паралелка от списъка на професиите за което сме много щастливи. За другата паралелка гимназията получи подкрепата на бизнеса в лицето на фирмите:”Сами М” и „Колбасо”

. „Успяхме да ремонтираме кабинетите на четвъртия етаж по програма „Обичам моето училище”. Вече имаме обособени кабинети по здравословни и безопасни условия на труд и по математика, кабинет за маникюристките. Окомплектовали сме педагогическия състав, макар и трудно, с правоспособни учители, така че нямаме липса на педагози. Тази година за пръв път минаваме на електронен дневник. Това означава, че вече няма да водим хартиения формуляр. Цялата информация ще се внася в реално време- както оценките на учениците, така и темите за деня.Родителите ще имат достъп. Всеки има парола и може да провери за съответния ученик дали е отсъствал и кога и какви оценки има”, информира директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

На тържественото откриване на новата учебна година присъстваха зам.кметът на община Перник Севделина Ковачева, кметът на кметство „Изток” Емил Костадинов, ректорът на ХТМУ  проф. д-р Сеня Терзиева. Гостите приветстваха преподавателите и учениците със старта на новата учебна година и пожелаха да е спорна и ползотворна.

 По традиция директорът на гимназията плисна менчето с вода и учениците влязоха в клас. Първи влязоха осмокласниците. Те бяха посрещнати с пита и мед.