Община Ковачевци получи пари за ремонт на военен паметник

Община Ковачевци получи пари за ремонт на военен паметник

Министерски съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на община Ковачевци за  2019г., за ремонт на военния паметник в село Слатино.

 С Постановление на Министерски съвет №219 от 5 септември 2019г. Са отпуснати средства на Община Ковачевци в размер на 3000 лева.

 Паметникът–костница в Слатино е изграден в памет на убитите герои през войните 1912-1944г. Паметникът е изграден от бигор.

 Съгласно чл.3,ал.2 от Закона за военните паметници, те публична общинска собственост и задължение на общините е да полагат грижи и да ги опазват.

 Предстои Община Ковачевци да извърши ремонт на паметника в най- малкото селце на територията на общината. Поддържайки тези обекти, Община Ковачевци показва на идните поколения, че се съхраняват и пазят делата  на нашите деди,  завоювали свободата ни.

 В последните две години на територията на общината от общо единадесет, са ремонтирани седем военни паметника.