Заседава Областната комисия по безопасност на движението

Заседава Областната комисия по безопасност на движението

Сигурността и пътната безопасност бе основната тема на последното заседане на Областната комисия по безопасност на движението, което бе ръководено от губернатора Ирена Соколова. В работата му участва Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

„Виждаме една много голяма активизация навсякъде по места за свикване и ефективна работа на областните комисии по безопасност на движението“, подчерта Малина Крумова и допълни, че изпращането на методически указания за тяхното регулярно провеждане е била една от първите инициативи на новата агенция, което вече дава резултат. „Това е много важно, защото на място вие знаете какви са проблемите и те често не могат да бъдат решени с политики на национално ниво, а с ефективни инициативи на местно“, обърна се тя към регионалните представители на институциите и местната власт. По думите ѝ в следващите дни в още няколко региона ще бъдат проведени подобни срещи посветени на превенцията преди и по време на учебната година, а мерки се вземат в цялата страна.

Областният управител изтъкна добрата и резултатна работа на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” утвърдила нови механизми и разпоредби за пътна безопасност и намаляване на пътния травматизъм.

На срещата присъстваха представители на ОД на МВР Перник, Община Перник, Община Радомир, Община Брезник, Община Земен, Община Трън, Община Ковачевци, БЧК, ОО „Автомобилна администрация, ЦСМП – Перник, РУО – Перник, РЗИ.

В хода на заседанието бе докладвано за предприетите мерки, свързани със стартирането на новата учебна година и обезопасяването на районите около училищата и детските градини на територията на шестте общини. Взети са мерки по подновяване на хоризонталната маркировка, вертикалната пътна сигнализация и монтирането на знаци и елементи за ограничаване на скоростта.

Главен инспектор Слави Лазов представи информация от ОД на МВР – Перник, сектор „Пътна полиция“, за актуалното състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка от последното тримесечие на тази година за областта. Справка за периода 01.07.2019 г. – 10.09.2019  г., показа, че броят на настъпилите пътно транспортни произшествия е 94. В сравнение със същия период на 2018 г., общият брой на регистрираните ПТП-а е 139. От регистрираните през последното тримесечие ПТП-а са загинали 3 и са ранени 21 лица.

Началникът на Регионалното управление по образованието Ваня Коконова докладва, че е провела среща с директорите на всички училища на територията на областта, на която е обсъдена и темата за пътната безопасност. Кокона добави още, че съвместно с ОДМВР и БЧК, провеждат периодични инициативи, които са в полза на децата като активни участници в движението.

Изпълняващият длъжността началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Румен Димитров докладва, че преди старта на новата учебна година текат прегледи относно техническата изправност на училищните автобуси.

Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” Малина Крумова даде висока оценка за работата на комисията и институциите имащи отношение към пътната безопасност в област Перник. Тя заяви, че трябва да се продължи работата в насока търсене на варианти и решения за намаляване на рисковете и спад в пътния травматизъм.