Официално!37 ще са мандатите  в бъдещия ОбС в Перник

Официално!37 ще са мандатите в бъдещия ОбС в Перник

Вече е официално – мандатите в бъдещия пернишки зцаконодателен орган ще са 37, както прогнозирахме наскоро. Бройката е посочена в решение на Общинската избирателна комисия, взето на 9 септември. След получено писмо от Териториално звено ГРАО, в което е посочено, че към 17 юли тази година населението на община Перник, въз основа на водените регистри за населението по постоянен адрес  е 99 147, т.е. под 100 000.

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс  и Решение № 944-МИ от 03.09.2019 г. на ЦИК във връзка с чл. 13 и 19, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОИК определя 37 броя мандати за общински съветници, които следва да бъдат разпределени на изборите на 27 октомври.