Бюрото по труда в Перник търси 40 шивачки,  34 учители, склададжии, обслужващи магазин

Бюрото по труда в Перник търси 40 шивачки, 34 учители, склададжии, обслужващи магазин

 Втора поредна седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник намаляват. През изминалата седмица те бяха с 29 по-малко и достигнаха 141.  За съжаление, намаляха и  предлаганите свободни места за безработните висшисти с 9  и  станаха 32. От тях 28 са за учители.

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 10 склададжии за Радомир. Миналата седмица се появиха предложения за работа на 10 обслужващи магазин в София и 40 шивачки в Перник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 2 водопроводчици, 2 шофьори на тролейбус ,  1 продавач-консултант за фуражи,  2 медицински сестри,  1 машинен оператор на изделия от бетон, 1 електрозаварчик,  1 помощник- готвач , 1 учител по математика и информационни технологии, 1 учител по английски език,  2 продавачи в хранителни стоки, 1 учител по БЕЛ и английски език, 2 пощальони, 1 служител на гише в пощенска станция на 4 часа, 2 дефектоскописти, 1 машинен оператор обработка на зърно, 1 общ работник в строителството,  3 възпитатели,  1 представител бизнес услуги, 1 куриер-шофьор, 2 инкасатори, 1 учител по математика, 1 барман,  1 учител по биология, 1 учител по география- лектор, 5 касиери, 5 охранители,  1 продавач-консултант, 2 сервитьори, 1 управител на магазин, 1 учител по музика, 1 учител по ФВС,  1 учител- лектор по технологии и предприемачество,  1 технически секретар, 6 помощник на учителя,  1 консултант на деца и ученици- медиатор по проект, 1 логопед, 1 монтажник на електронно оборудване,1 учител по технология и предприемачество, 1 учител по немски език, 1 учител по теоретично обучение-предприемачество, 1 учител по информационни технологии, 2 учители в група за целодневна организация на учебния ден,  5 ресурсни учители, 1 начален учител, 2 помощник-възпитатели, 1 складов работник, 1 учител по география и икономика, 2 шофьори на товарен автомобил, 1 учител по математика,IT, физика и астрономия, 1 учител по английски език, 1 учител по математика,

  Ако направим един бегъл анализ на предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата  седмица  свободни работни места,  ще видим,  че сред най- търсените кадри са шивачи,  учители, склададжии, обслужващи магазин и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 109 свободни места и 32 за безработни висшисти, от които  28 за учители.