Административният съд в Перник отмени наложената принудителна мярка на РИОСВ за спирането на 4 и 5 парогенератор на „Топлофикация Перник”

Административният съд в Перник сложи край на разпространените твърдения, че „Топлофикация Перник” е източник на замърсяването на въздуха над града. Пернишкият съд доказа, че е независим и неподвластен на атаките на политически сили и еко организации, които седмици наред се упражняваха върху работата на топлофикационното дружество без да са наясно с режима на работа на централата. Съдът излезе със становище, че не е установено към момента на налагането на принудителната административна мярка, че е налице пряка и непосредствена опасност за замърсяване на атмосферния въздух или за здравето на жителите на Перник.

В съобщение до медиите, ръководството на „Топлофикация Перник” пише, че:” Съдът потвърди, че твърденията на различните институции не отговарят на истината и че сме влезли в капана на невъзможността компетентните органи да си свършат работа по въпроса със замърсяването на атмосферния въздух и да установят от къде идва проблемът, който видимо не е от нас. Чрез решението на Съда се установи, че сме спазили буквата на Закона и разпоредбите на компетентните институции в лицето на РИОСВ и МОСВ.

 Призоваваме политическите лица да си водят кампанията и да не ни намесват в нея. Нека не се създава дискомфорт на жителите на Перник с цел политически дивиденти”, се казва в съобщението.

След всичко казано дотук, логично възниква въпросът- заложник на чии интереси стана „Топлофикация Перник”.