РИОСВ издаде предписание „Топлофикация Перник“ да премахне 90 тона слама от площадката си

РИОСВ издаде предписание „Топлофикация Перник“ да премахне 90 тона слама от площадката си

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник издаде предписание на „Топлофикация Перник“ да отстрани от площадката на ТЕЦ „Република“ всички налични горива, които не са разрешени за изгаряне, съгласно действащото Комплексно разрешително на предприятието. Предписанието е входирано на 9.09.2019 г  в „Топлофикация Перник“, а срокът за изпълнението му е до 13-ти септември 2019 г.

Предписанието е издадено във връзка с извършената проверка от експерти на РИОСВ-Перник на ТЕЦ „Република“. При направения оглед на площадката на топлоцентралата е установено наличие на бали слама, чието количеството е над 90 тона, съгласно представена от дружеството писмена справка.

 Според действащото комплексно разрешително „Топлофикация Перник“ АД няма право да използва слама като гориво.