411 килограма е средният добив от пшеницата в пернишко тази година

411 килограма е средният добив от пшеницата в пернишко тази година

Приключи жътвата на пшеницата в областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Земеделските производители в областта прибраха реколтата от засетите общо 154090 дка. От тях те прибраха в хамбарите си  63 404.5 т зърно.

Първи приключиха с жътвата стопаните от Брезник. От засетите в общината 38 350 дка те получиха 18 024.5 т зърно при 470 кг среден добив от декар, който е най-високия в региона тази година.

Стопаните от Перник направиха много добра организация и приключиха с жътвата в сравнително кратък срок. От засетите 23 360 дка те получиха 9 350 т продукция при 400 кг среден добив от декар.

Земеделците от Земен засяха най-малко площи с жито- 3 180 дка. От тях те получиха 1 100 т зърно при 346 кг среден добив от декар.

В Ковачевци от засетите в общината 5 000 дка, са получени 1 250 т зърно при 250 кг среден добив от декар, който е най-ниския в областта тази година.

Радомирци, които традиционно сеят най-много пшеница- 76 800 дка, получиха тази година  30 720 т зърно при 400 кг среден добив от декар.

Земеделците от Трън, които бяха засели 7 400 дка с жито, получиха 2 960 т зърно при 400 кг среден добив от декар.

От Областна дирекция „Земеделие” информираха, че тази година средният добив от декар при пшеницата е 411 кг, и е по-висок от миналогодишния. В жътвата са се включили 22 комбайна.