„Топлофикация Перник” отказва да влиза в нарушение на издаденото  комплексно разрешително

„Топлофикация Перник” отказва да влиза в нарушение на издаденото комплексно разрешително

Казусът с „Топлофикация Перник”, след приключилата проверка по заповед на главния прокурор, става все по-сложен. В резултат на запитвания на медиите относно спирането на дейността на „Топлофикация Перник” и опасността над 19 000 абонати да останат без топла вода, от РИОСВ-Перник ни информираха, че: „Наложената на дружеството принудителната административна мярка (ПАМ) не е за спиране на всички мощности на дружеството, а само на две от тях – парогенератори № 4 и 5. РИОСВ изпрати писмо до „Топлофикация-Перник“, в което уведомява дружеството, че може да се възползва от условие в действащото Комплексно разрешително (КР), което дава право на оператора да експлоатира парогенератор № 3, за който разрешеното гориво е природен газ”.

Както казваше един известен наш журналист- да, ама не. Оказа се, че, ако „Топлофикация Перник” пусне 3-ти котел, то дружеството ще бъде в нарушение на издаденото комплексно разрешително. Според изпълнителния директор на топлофикационното предприятие инж. Любомир Спасов, в комплексното разрешително изрично е записано, че 3-ти парогенератор може да бъде пуснат в експлоатация само в случай, че 4-ти и 5-ти парогенератор са аварирали. Прилагането на принудителна административна мярка за спирането на 4-ти и 5-ти парогенератор не фигурира в списъка с основанията за пускането на 3-ти парогенератор.

„Ако изпълним това нареждане на РИОСВ, означава да нарушим издаденото ни комплексно разрешително, което би довело до нови още по-сериозни санкции за нас, което не можем да допуснем”, заяви инж. Спасов. Той поясни, че  3-ти парогенератор не може да бъде пуснат в експлоатация и по обективни причини,  тъй като в момента е в основен ремонт.

„Ремонтната програма, която изпълнява дружеството е внесена в Министерството на енергетиката. В нея е записано, че в началото на септември започваме основен ремонт на резервния 3-ти парогенератор. В момента той е разглобен, тъй като отремонтирахме 4-ти котел и го пуснахме в редовна експлоатация. Пети парогенератор също е в ремонт. При положение, че ни беше наложена принудителна административна мярка за спиране на 4-ти и 5-ти парогенератори, за „Топлофикация Перник” не остава нищо друго, освен да преустанови дейност. Тъй като това ще доведе до сериозни загуби за дружеството, то е в правото да си търси правата по съдебен ред”, поясни Любомир Спасов.

Очевидно казусът с „Топлофикация Перник” става много сложен. За сега никой не може да даде категоричен отговор на потребителите на топлофикационното дружество на въпроса- кога, в крайна сметка, ще има топла вода в жилищата им.