Бюрото по труда в Перник търси 34 учители,  охранители, шофьори на тролейбус…

Бюрото по труда в Перник търси 34 учители, охранители, шофьори на тролейбус…

 След като две  поредни седмици предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха с 12 и станаха 170.   За съжаление, намаляха и  предлаганите свободни места за безработните висшисти със 7  и  станаха 41. От тях 34 са за учители.

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 24 шофьори на тролейбус в София, 20 монтажници на електронно оборудване в Божурище,  10 склададжии за Радомир и 20 охранители за София.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 5 водопроводчици, 1 шофьор на автобус, 2 лекари спешна медицина, 2 фелдшери, 1 продавач-консултант за фуражи, 1 учител ФВС или треньор на 4 часа, 1 учител на деца с езиково-говорни затруднения, 3 медицински сестри, 1 шофьор на лекотоварен автомобил /катафалка/, 2 сервитьори,  1 машинен оператор на изделия от бетон, 1 електрозаварчик, 1 автомеханик,  4 учители в детска градина, 2 готвачи , 1 учител по математика и информационни технологии, 1 учител по английски език,  2 продавачи в хранителни стоки, 1 учител по БЕЛ и английски език, 1 учител по география,икономика история но цивилизацията,  2 пощальони, 1 служител на гише в пощенска станция на 4 часа, 2 дефектоскописти, 1 продавач-консултант/хранителни стоки/, 1 машинен оператор обработка на зърно, 6 общи работници в строителството,  1 учител по френски език, 1 учител по биология и здравно образование, 1 учител по руски език,1 ръководител на компютърен кабинет,  3 възпитатели,  1 продавач-консултант, 1 обслужващ бензиностанция ,1 представител бизнес услуги, 1 куриер-шофьор, 2 инкасатори, 1 учител по математика,1 барман, 1 общ работник, 1 склададжия, 1 учител по биология, 1 учител-лектор по природни науки, 1 учител-лектор по математика,  1 учител по вид спорт- борба, 5 касиери, 1 управител на магазин, 1 учител-лектор по музика, 1 учител-лектор по ФВС, 1 учител-лектор по география и икономика,  1 учител- лектор по технологии и предприемачество, 1 учител-лектор по изобразително изкуство, 1 учител- лектор по история и цивилизация, 1 учител-лектор по ФВС, 1 учител по музика, 1 учител по физика, 1 начален учител, 1 помощник –готвач, 1 технически секретар, 2 помощник-възпитатели, 1 чистач-хигиенист, 1 учител по изобразително изкуство, 1 завеждащ административна служба.

  Ако направим един бегъл анализ на предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата  седмица  свободни работни места,  ще видим,  че сред най- търсените кадри са учители, монтажници на електронно оборудване, охранители, шофьори на тролейбус, кредитни консултанти и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 129 свободни места и 41 за безработни висшисти, от които  34 за учители.