„В и К” няма да обяви режим на водоснабдяването в Перник и населените места, които ползват вода от язовир „Студена”

„В и К” няма да обяви режим на водоснабдяването в Перник и населените места, които ползват вода от язовир „Студена”

„Положението с водоснабдяването в Перник и областта наистина е затруднено, но за сега няма опасност от обявяване на режим на водоснабдяването”. Това заяви управителят на „В и К”- инж. Иван Витанов. Той поясни, че в момента в язовира има 9 738 000 куб. м вода при 25 000 000 куб. м при пълен обем. Мъртвият обем на водоема е 2 млн. куб. м.  Заради високите температури, потреблението на питейна вода се е увеличила драстично. Докато притокът в язовира днес е бил 40 литра в секунда, то разходът на вода е 625 литра в секунда. Това означава, че потреблението е близо 16 пъти по-голямо от притока във водоема.

Високите температури и засушаването са причина за драстичното увеличаване на авариите по водопреносната мрежа, твърди управителят на водоснадитебното предприятие. Той направи сравнение между авариите през юли и август 2018 г и през същите месеци на 2019 г. През август 2018 г  са отстранени 345 аварии, а през август 2019 г- 476, което е със 131 аварии повече през август тази година. Това е наложило екипите на „В и К” от два месеца да преминат на 12 часов работен ден. „Въпреки това понякога не смогваме за един ден да отстраним всички аварии. Стремим се да отстраним първо тези, които са свързани с по-голяма загуба на вода и са засегнати повече потребители. Водопроводната мрежа в града е много стара- на 60, 70, а на места и на 80 години. Тръбите са етернитови и пукат от сушата, тъй като в по-голямата част земята в Перник и областта е глинеста”, поясни инж. Витанов. Той допълни, че в момента на режим са 8 села в областта. Това са: пернишките Радуй и Расник, радомирското Извор, земенските Враня стена, Блатешница, Жабляно, Габров дол. Поради драстично увеличеното потребление на вода заради горещините и честите аварии, във високите части на 27 населени места недостига водата и е нарушено нормалното водоснабдяване. Сериозни проблеми има при водоснабдяването в селата в общините Трън и Брезник, които ползват местни водоизточници, заради рязко намалелия дебит на водата.