„Топлофикация Перник” е почти на 100%  готова за новия отоплителен сезон

„Топлофикация Перник” е почти на 100% готова за новия отоплителен сезон

Инж. Любомир Спасов- пред  Днес и утре

–  Инж. Спасов, намираме се почти на края на летния сезон. Бихте ли ни казали как върви  подготовката за новия отоплителен сезон?

Още от края на миналия отоплителен сезон направихме обстоен анализ за него. Начертахме детайлна рамка, по която да се движим по време на летните месеци, като ремонтни дейности, като конкретизирахме местата, на които се налага да обърнем сериозно внимание, защото са били причина за аварии през миналия отоплителен сезон.

Мога да уверя нашите абонати, че сме почти на 100 % готови за предстоящия отоплителен сезон. Извършихме годишна профилактика и ремонт на съоръженията в ТЕЦ „Република“ и топлопреносната мрежа. Ремонтирана е основната мощност на централата – пети парогенератор, както и слабите места по топлопреносната мрежа. Мярката е ежегодна и се предприема с цел гарантиране на по-спокоен и комфортен отоплителен сезон. Правим всичко по силите си, за да не се стига до аварии, които да създават неудобство на нашите абонати.

„Топлофикация Перник” е от малкото в България, които предоставят на редовните си платци толкова много привилегии и преференциални цени под формата на отстъпки. Ще продължите ли с тази практика и през новия отоплителен сезон?

– Ръководството на дружеството работи за постоянен диалог с хората. Смятаме, че както те са лоялни към нас и плащат сметките си в срок, така и ние трябва да сме лоялни към тях и да поощряваме редовните платци. С радост мога да заявя, че близо 70 процента от абонатите редовно заплащат консумираната топлоенергия. Да, смятаме и през новия зимен сезон да продължим тази практика. Искам да подчертая, че планираме за новия отоплителен сезон още допълнителни отстъпки на всеки редовен абонат. Конкретният размер на отстъпките е вече уточнен, излязоха и всички изравнителни сметки, което ни мотивира да продължим в същата посока. Предвиждаме да направим промоцията по такъв начин, че по-голяма част от абонатите да се възползват от нея.

Това е доста справедливо! Можем ли да говорим вече за конкретни отстъпки след като са излезли всички изравнителни сметки?

-Предвидили сме 8 процента намаление за гражданите, които са на реален месечен отчет.В момента намалението на цената на парното е особена привилегия единствено за абонатите, сключили договор за плащане на 11 равни месечни вноски, като при погасяването им в срок, те печелят по 30 процента отстъпка от първата и единадесетата вноска. Освен това при еднократно издължаване на 11-те вноски, абонатите се възползват от 10 на сто отстъпка от общия им размер. Така се спестява приблизително една месечна вноска годишно.

Имате обаче и такива абонати, които не са толкова редовни и коректни платци. Пример затова е Община Перник. Доколкото е известно, става въпрос за несъбрани вземания за милиони.

-Така е! Съвсем скоро излезе решението на Окръжния съд в Перник, което осъди Общината за просрочени задължения по сключено с дружеството през 2016 година споразумение за разсроченото им погасяване. Определението на съда предвижда Общината да изплати на „Топлофикация Перник“  близо 1.6 милиона лева плюс законната лихва за забава върху главницата. Общината ще трябва да изплати и мораторната лихва за периода 26 октомври 2016 година до 21 февруари 2018 г. в това число и други дължими суми.

Как върви идеята за изграждане на нова инсталация за производство на топлина, базирана на слънчеви тръбни панели и соларни колектори?

За сега е замразена идеята за изграждане на тази инсталация. За съжаление високата цена на емисиите е спирачка за част от инвестициите. Много сериозни разходи плащаме за тях. Само за една година средствата похарчени в това перо са пораснали над два пъти. Миналата година емисиите струваха 12 евро на  тон, а сега са 27 евро на тон.  Не се отказваме, просто вариантът за алтернативно затопляне е дългосрочна инвестиция, която се оказа доста трудна за планиране във връзка с увеличените ни разходи. При внасяне на инвестиционното предложение емисиите струваха 6 евро/т, сега сметките изглеждат по друг начин

Не мога да не попитам и за нашумялата в последно време тема с отпадъците и тяхното преработване. Знаем, че вие също имахте такова намерение.

Факт! Промяната в горивната база е неизбежна. Идеята, по която вървим, е сериозно увеличаване на дела на биогоривата, защото за нас това може да се случи с най-малко инвестиции. Подали сме всички необходими документи за нашето инвестиционно предложение за изгаряне на RDF и биомаса в производството на електрическа и топлинна енергия и чакаме одобрение. През този период тече сериозна кореспондеция с РИОСВ – Перник, като последно от държавния контролен орган са изискали да се изготви здравна оценка на внедряването на проекта. Готова е и тук искам да успокоя всички граждани на Перник, че оценката на здравните власти за осъществяване на проекта е положителна и към момента сме предоставили тази информация на РИОСВ – Перник за това. Внедряването на новите горива в енергийния микс на „Топлофикация Перник“  ще окаже благоприятно влияние върху финансовото състояние на дружеството, като едновременно ще има своя принос за подобряване на екологията на дружеството, което ще бъде осезаемо за всички живущи в района.