Перник на 11-то място в страната по размер на заплатата

Перник на 11-то място в страната по размер на заплатата

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2019 г. област Перник е на 11-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 729 лв., София – 1 197 и Враца – 1 183 лв., а най-ниска в област Благоевград – 809 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2019 г. се увеличават спрямо края на март 2019 г. с 0.3% и достигат 28.2 хиляди, съобщават от Териториалната статистика в Перник.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 8.2%, като достига 1 007 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 063 лв., а за частния – 989 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 13.5%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.8%, а в частния сектор – с 13.5%.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2019 г. област Перник е на 11-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 729 лв., София – 1 197 и Враца – 1 183 лв., а най-ниска в област Благоевград – 809 лева.