КРИБ-Перник поздрави колектива и ръководството на „Асарел Медет“  по повод Деня на миньора!

КРИБ-Перник поздрави колектива и ръководството на „Асарел Медет“ по повод Деня на миньора!

ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

 НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОЦОРКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приемете от мое име и от името на членовете на работодателска организация „КРИБ ПЕРНИК“ най – сърдечни поздравления и благопожелания по повод професионалния и фирмен празник на „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД

                            31 АВГУСТ – ДЕНЯ НА МИНЬОРА.

Добивът на полезни богатства е отговорна и трудна професия, затова посрещнете празничния си ден с удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящото, с нови идеи и вяра за реализацията на бъдещи проекти.

Желая на всички здраве, късмет, благополучие и сигурност! Достойният Ви труд заслужава голямо уважение и признателност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

                                                       С най – добри пожелания,

                                                               /П/ Георги Милев

                       Председател на РО „КРИБ Перник“