Над 86 на сто от площите с овес в региона са ожънати

Над 86 на сто от площите с овес в региона са ожънати

На приключване е жътвата на овеса в региона, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

От засетите в областта 5 604 дка с тази култура, до сега са ожънати 4 570 дка, което е над  86% от площите.

Първи приключиха с прибирането на овеса стопаните от Радомир, които тази година засяха най-много площи- 3 250 дка. От тях са получили 910 т зърно при 280 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия за сега в региона при тази култура.

Стопаните от Трън също оставиха зад гърба си жътвата на овеса. От засетите в общината 160 дка те получиха 32 т зърно при 200 кг среден добив от декар.

Земеделците в Ковачевци също приключиха с жътвата на овеса. От засетите в общината 70 дка те получиха 14 т зърно при 200 кг среден добив от декар.

Прибирането на реколтата от овеса е на приключване в Перник. От засетите 520 дка вече са реколтирани 350 дка. От тях са получени  59.5 т продукция при 170 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Брезник също напредват с прибирането на реколтата от овеса. От засетите в общината 1 584 дка вече са реколтирани 750. От тях са получени 119.4 т зърно при 160 кг среден добив от декар, който за сега е най-ниския в региона.

До момента земеделците от областта са прибрали 1133.9 т овес при 248 кг среден добив от декар.