Трънски общински съветници скочиха срещу фондация „Джендър проект в България”

Трънски общински съветници скочиха срещу фондация „Джендър проект в България”

Бурни реакции сред някои общински съветници, пък и не само сред тях, предизвика докладната записка, в която се предлага Община Трън да участва като партньор в Проект RAISE YOUTH – Младежта в действие на Международен консорциум от страните Хърватска – водещ партньор, Испания, Румъния, Австрия и България – фондация „Джендър проект в България“ (GPF България). Още преди гласуването на тази точка, общинският съветник Соня Стефанова внесе предложение от името на комисията, която оглавява  тази точка да бъде отложена, поради липса на достатъчно данни и информация свързани с проекта. Въпреки това реакциите на предложението Общината да бъде партньор по този проект бяха доста бурни. Пръв възнегодува срещу това предложение общинският съветник Десислав Банков. „Това са „джендъри“ аз проучих тази фондация те са идеолозите на „джендър“ обучението в България. Те се изказват толкова критично към решението на Конституционния съд, защото е решил, че Истанбулската конвенция е противоконституционна. Защо тези „джендъри“са решили да дойдат в Трън? Прави чест на едни мои колеги, които за първи път от четири години имат собствено мнение, които са казали , че не са съгласни. Защото лично аз се бях приготвил да си скъсам удостоверението за съветник, ако се беше приело подобно нещо”, заяви категорично Банков. Общинският съветник Ташко Минков също изрази становището, което се подкрепя от БСП. ”Принципно имаме несъгласие да се обсъжда и приема този проект, който е свързан с въпросната организация. Така, че мисля, че трябва да се мисли за отхвърляне на точката”, заяви Минков. В подобен дух беше изказването и на Олег Тодоров. В крайна сметка единодушно беше решено точката да бъде отхвърлена. Това обаче, оказа се, че не успокои напълно духовете. На сесията присъстваше Стоян Гюров, който е председател на едно от трите землячески дружества в Трън. „Много сме притеснени трите землячески дружества в Трън по повод намеренията на  фондация „Джендър проект в България“ да се настани в Трън, под предлог да се реализира младежки проект. Искам да ви кажа, че ние ще направим всичко възможно това да не се случи. Така както се възпротивихме на изграждането на мината за злато, така ще положим максимални усилия с всички законови методи и средства да не допуснем в Трън да влезе тази фондация”, заяви категорично Гюров.