413 килограма е средният добив от декар при пшеницата в област Перник за сега

413 килограма е средният добив от декар при пшеницата в област Перник за сега

Жътвата на пшеницата в областта е на приключване. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. До момента са ожънати над 96% от засетите общо 154 090 дка в региона.

С най-бързи темпове върви жътвата в Перник. От засетите в общината 23 360 дка до сега са ожънати 23030 дка, което представлява 98.59% от площите. От тях са получени 9 212 т зърно при 400 кг среден добив от декар като на полето работят 4 комбайна.

Въпреки че в Радомир по традиция е засято най-много жито- 76 800 дка, до сега са ожънати 75 200 дка, което означава 97.92% от площите. От тях са получени 30 080 т зърно при 400 кг среден добив от декар, като работят 6 комбайна.

Брезничани също са на приключване с прибирането на реколтата от пшеницата. От засетите в общината 38 350 дка вече са реколтирани 37 020 дка, което ще рече 96.53% от площите. От тях са получени 17 399.4 т зърно при 470 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия за сега в региона. В момента на полето жънат само 2 комбайна.

В Земен напредват с жътвата на пшеницата. От засетите в общината 3 180 дка вече е прибрана реколтата от 2 950 дка, което означава 92.77%. От тях са получени 980 т зърно при 332 кг среден добив от декар.

Напредват с прибирането на пшеницата и стопаните от Ковачевци. От засетите  5 000 дка те са ожънали вече 4 200 дка, което означава 84.00%. От тях са получени 1050 т зърно при 250 кг среден добив от декар, който е най-ниския в областта за сега. В жътвата са се включили 4 машини.

С малко по-бавни темпове върви прибирането на пшеницата в Трън. От засетите 7 400 дка вече са реколтирани 5 700 дка, което ще рече 77.03% от площите. От тях са получени 2 394 т зърно при 420 кг среден добив от декар.

До сега стопаните от областта са прибрали в хамбарите си 61 115.4 т зърно при 413 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния. На полето в момента жънат 21 комбайна.