310 килограма е средният добив от рапицата в региона за сега

310 килограма е средният добив от рапицата в региона за сега

Над 95% от площите, засети с  рапица в областта са вече ожънати. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

 От там поясниха, че първи са приключили с прибирането на реколтата от рапица стопаните от Радомир. От засетите в общината 6 200 дка с тази култура, 3 609.1 дка са пропаднали вследствие на лоши метеорологични условия. От останалите 2 590.1 дка са получени 595 т продукция при 230 кг среден добив от декар, който е най-ниския в региона.

Земеделските производители от Трън също приключиха с жътвата на рапицата. От засетите в общината 5 200 дка те получиха 1 820 т продукция, при 350 кг среден добив от декар, който е най-високия в областта.

Буди недоумение фактът, че земеделците от Перник, които засяха миналата година 400 дка с рапица, до момента не са започнали да прибират реколтата си от нея. Засетите площи не са окачествени като пропаднали. Остава въпросът- кога и дали въобще перничани имат намерение да жънат рапицата.

По информация на Областната дирекция, до момента стопаните от областта са прибрали общо 2 415 т рапица при среден добив от декар 310 кг, който е малко по-висок от миналогодишния.