Има потенциална опасност от пожари в части от област Перник, алармира губернаторът

Има потенциална опасност от пожари в части от област Перник, алармира губернаторът

Ирена Соколова информира населението на област Перник за опасност от пожари на 25.08.2019 г. 

Високият риск, с червен индекс за пожароопасност, е в сила за части в областите Перник, София, София – град, Враца, Плевен, Бургас и др.

Особено внимателни трябва да бъдат земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетители и работещите в горските територии и в съседство с тях.

Предупреждението е получено от Националния институт по метеорология и хидрология за високи температури, силен вятър и потенциална възможност от бързоразвиващи се пожари. 

Предвид горепосоченото, кметовете на населени места и кметства да изострят вниманието на стопаните при дейностите по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и при възможност да се спре почистването на пасища. 

При възникване на пожар, незабавно да бъдат уведомени компетентните органи с точен адрес на тел.112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му.

 През последната седмица възникналите пожари в страната са над 1200. Най-често огнената стихия започва от палене на стърнища, хвърлени цигари и незагасени огньове.