Над пет пъти са намалели болните от варицела в региона, установи РЗИ

Над пет пъти са намалели болните от варицела в региона, установи РЗИ

Над 5 пъти са намалели болните от варицела в региона през изминалата седмица, установиха от Регионалната здравна инспекция в Перник. Заболелите са 2 от Перник, на възраст от 5 до 9 години.

През миналата седмица се наблюдава леко увеличение на заболелите от остри респираторни заболявания. Регистрирани са 17 случая, при 12 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е  23,09%oo, при средна за страната 22,78%oo към 18.08.2019 г.

Леко увеличение е констатирано и при заболелите от заразни заболявания. Установени са 8 болни, при 13 за предходната седмица.

През седмицата е установен 1 болен от лаймска борелиоза от Перник, няма увеличение на заболелите от тази болест в областта.

През периода се наблюдава незначително увеличение на болните от ентероколит. Констатирани са 3 случая, като през предходната седмица не е имало нито един. Болните са от Перник и Трън.

От групата на вирусните хепатити е регистриран 1 болен от хепатит Б. Става въпрос за болен от Радомир. Установен е и 1 болен от хепатит А. Вероятно се касае за болен от град Трън. Заболелият се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник. Случаите са проучени и са взети противоепидемични мерки спрямо болните, контактните лица и околната среда.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 119 проверки. От тях 33 са свързани със спазването на Наредбата за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене. В процеса на извършваните проверки през изминалата седмица, здравните инспектори са издали 3 предписания за отстраняване на установени нарушения.

Здравната инспекция продължава мониторинга на питейните водоизточници в областта. Взети са 201 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях питейна вода отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 6 проби от бутилирани води.