Водата в 3 населени места в региона,  в които имаше отклонения, е вече годна за пиене

Водата в 3 населени места в региона, в които имаше отклонения, е вече годна за пиене

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода 05.08 – 18.08.2019 г.  на територията на област Перник. През този период е изследвана  водата в 15  населени места, в областта.

Изследвани са 32 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг група А.  От тях 5 не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РЗИ е взела проби от водата в три пункта в Радомир, където е отстранявана авария , в резултат на което водата е била замътена. Взети са проби и от село Лесковец, където е установено сравнително малко количество на ешерихия коли. Подобни са пробите и от село Боснек. На „В и К” веднага са връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки

От Здравната инспекция уверяват, че взетите контролни проби на водата от тези населени места показват, че тя вече отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От там поясняват още, че снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.