Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Трън получиха безвъзмездно част от сграда

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Трън получиха безвъзмездно част от сграда

  На Сдружение с нестопанска цел „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва   безвъзмездно се предоставя правото на управление върху част от недвижим имот-   публична общинска собственост представляващ първи етаж от сграда на ул. „Вельо Стоянов“ №22. Общинските съветници в Трън взеха това решение на провелата са миналата седмица сесия на местния мини парламент, което беше внесено като девета точка в дневния ред. Става въпрос за първия етаж от сградата на бившия музей в Трън.. Местните законотворци в пограничния град дават правото на пенсионираните служители от редиците на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната в община Трън да стопанисват имота, който се намира в стара, масивна сграда и е на площ от 110 кв.м за срок от  5 години