Китайски фирми за производство и търговия с репродуктивни материали бе на посещение в ЮЗДП

Китайски фирми за производство и търговия с репродуктивни материали бе на посещение в ЮЗДП

  Югозападното държавно предприятие беше домакин на представители на водещи фирми от Шанхай и Джиангсу, Китай, работещи в сферата на производството и търговията с горски репродуктивни материали.Целта на посещението бе да се обмени опит и да се обсъдят възможности за бъдеща съвместна работа в производството и търговията с фиданки от дървесни и храстови видове между България и Китай. Това информираха от ЮЗДП. В рамките на визитата гостите посетиха държавен горски разсадник- село Локорско, където се запознаха с процеса на производство на контейнерни фиданки. Те разгледаха изградените съоръжения и инфраструктура по проект LIFEFORHAB на ЮЗДП, както и отгледаните досега дръвчета от различни дървесни видове в контейнери. Китайските експерти бяха впечатлени от инсталираното оборудване и използваните съвременни технологии за производство на фиданки в разсадника.

 В горския разсадник на „ДГС Елин Пелин“ беше представен процесът на производство на фиданки с открита коренова система, както и наличните към момента широколистни и иглолистни фиданки. Програмата продължи с посещение в Природен парк „Витоша“, където китайските специалисти се запознаха с многообразието от естествено срещащи се в българските гори дървесни и храстови видове.

 На работна среща с експерти от ЮЗДП бяха обсъдени видовете, представляващи интерес за китайските фирми, които могат да бъдат произвеждани в разсадниците на предприятието. Изготвен бе и списък с около 15 дървесни и храстови вида от България, които не се срещат естествено в Китай и могат да бъдат обект на бъдеща съвместна дейност. Предстои съгласуването му с китайските власти и износ на пробни екземпляри фиданки от избраните видове. Ако процесът е успешен, ще се уточняват параметрите на бъдещата съвместна работа между ЮЗДП и партньорите от Китай.