Откриха болно прасе от Африканска чума в ДЛС”Витошко- Студена”

Откриха болно прасе от Африканска чума в ДЛС”Витошко- Студена”

Замeстник-кметът на Община Перник  Владислав Караилиев и секретарят Радослава Манова запознаха кметовете на населените места в Община Перник за  установения случай на африканска чума при диво прасе в Държавно ловно стопанство „Витошко -Студена“ , открито на територията на Софийска област. Дивото животно е хванато в капан в село Ярлово, община Самоков и направените проби са дали положителен резултат за африканска чума.

Местните управници бяха запознати със заповедта на министъра на земеделието, храните и горите с необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вируса. Засега санитарната зона обхваща селата Боснек и Чуйпетлово, където ще се взимат проби от прасета.

 По думите на кметския наместник на двете села Борислав Велинов, само в село Боснек има три домашни прасета, които ще бъдат заклани до края на деня. 

Със съдействието на полицията в засегнатия район ще бъде забранено ловуването и риболова. В тази връзка всички кметове бяха помолени да  информират хората  в съответните кметства и да не се създава излишно напрежение във връзка със създалата се ситуация.