Трънските законотворци гласуваха двама да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на град Трън”

Трънските законотворци гласуваха двама да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на град Трън”

 Общинските съветници в Трън гласуваха, на провелата се миналата седмица сесия, предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Трън” Димитър Тонин, който е писател, преводач и издател и Иван Зрънчев- дългогодишен директор на гимназията в Трън.

Димитър Тонин е създател на издателствата „Шамбала” и „Одисей”. Той има трънски корени по майчина линия от село Горочевци. Димитър Тонин издава енциклопедичен пътеводител „Трънски край: природни, културни и исторически забележителности”. В него се разкриват древни светилища, гробници, крепости в 51 села в трънско и 21 села в западните покрайнини. В пътеводителя намират място над 250 туристически обекти и над 40 туристически маршрута. Тонин издава първия по рода си „Фотопътеводител наречен „Трънски красоти”. В него се разказва за забележителности, разкриващи дивата красота на този край.

Иван Зрънчев е трънски зет. Той е завършил учителския институт в Дупница. След казармата учителства в село Реяновци- Трънско. След завършването на българска филология в СУ”Кл. Охридски” София е назначен за директор на гимназията в Трън. От 1970 г живее и работи в Перник. Той е дългогодишен директор на Окръжната библиотека в Перник. През 2011 г издава краеведско-изследователския труд- „Просветното дело в Трънско от Възраждането до наши дни”. В нея се пресъздава историческото развитие на учебното дело в трънския край от появата на първите килийни училища до наши дни.

След гласуването, общинският съветник от БСП Ташко Минков изразиха мнението, че в бъдеще трябва да се предлагат за удостояване с такова звание по-разпознаваеми за трънчани личности, чиито живот и дейност са тясно свързани с трънския край.