Поздравителен адрес за Деня на миньора от областния управител на Перник Ирена Соколова

Поздравителен адрес за Деня на миньора от областния управител на Перник Ирена Соколова

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ,

ТРУЖЕНИЦИ НА ВЪГЛЕДОБИВА,

ОТДАЛИ СЕ НА ТАЗИ ТРУДНА И ДОСТОЙНА ПРОФЕСИЯ,

Радвам се да Ви поздравя по повод Националния професионален празник – Ден на миньора!

По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август за ден на българската минна гилдия.

Добивът на подземни богатства е отговорна и трудна професия. Вашият труд е символ на уважение и преклонение, изцяло посветен на обществото ни, труд, който дава светлина, топлина, суровини за практикуването на много професии, без които днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо. 

Вие сте свързали съдбата си с рудодобива и въгледобива, с извличането на блага от недрата на земята, които дават живот на икономиката на страната за устойчиво развитие и екология!

Държавата и област Перник винаги са насърчавали всяка инициатива и политика, която гарантира добра перспектива за предприятията от минния бранш, за подобряване условията на работа и гарантиране на безопасност на труда.

Отправям поздрави към всички Вас, свързани с минния отрасъл, като Ви пожелавам преди всичко здраве, дълголетие и работа, носеща удовлетворение!

Нека най-българският светец Св. Иван Рилски, Ви носи закрила, здраве и успешни дела. 

Честит празник!

Ирена Соколова

Областен управител

18.08.2019 г.