Областният управител сезира компетентните институции по сигнали за замърсен въздух

Областният управител сезира компетентните институции по сигнали за замърсен въздух

Областният управител Ирена Соколова беше сезирана от сдружението „Дишай, Перник” чрез постъпили четири броя сигнали за замърсен въздух.

Те са във връзка с неорганизирано емитиране на прах или дим в атмосферата над град Перник от сградата на ТЕЦ „Република” към „Топлофикация Перник”,  за задушлива миризма усетена от граждани и за складиране на голямо количество отпадъци.

По повод постъпилия сигнал от 15.08.2019 г., губернаторът на Перник разпореди спешна проверка още на другия ден на място с участието на заместник областния управител Иво Иванов и представител на РИОСВ Перник, които се срещнаха с управителя на дружеството инж. Любомир Спасов.

По повод постъпило писмо от сдружението „Дишай, Перник”, в което се алармира за “…потенциално нарушение на настоящото комплексно разрешително на ТЕЦ „Република” – „Топлофикация Перник” АД в частност вида на изгаряното в пещите гориво”.

По повод отправените обвинения от сдружението „Дишай, Перник”, потърсихме за коментар изпълнителния директор на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов. Той беше категоричен, че в ТЕЦ”Република” не се горят отпадъци. „Централата не се намира в гората или в Балкана, където да не може да се види какво се гори, а е почти в центъра на Перник. Наскоро РИОСВ-Перник направи инспекция на ТЕЦ „Република” и най-вече на 4 парогенератор. Той беше запечатан от инспекцията преди месец и ни бяха издадени предписания за отстраняване на нередности, свързани с неорганизираните прахови емисии. След направения ремонт на котела, ние изпълнихме всички предписания, в което се увериха и експертите от РИОСВ. Затова котелът беше пуснат в редовна експлоатация . Разбирам, че наближават избори, но все пак не е редно хора, които нямат никакво понятие от естеството на работата на ТЕЦ”Република” да всяват смут и да злословят по адрес на „Топлофикация Перник”, която осигурява топлината на над 19 000 абонати, на детски градини, училища, болници, административни сгради в Перник. Ръководството на дружеството винаги е спазвало действащите в страната закони и нормативни разпоредби. При най-малкото нарушение от наша страна на някои норми, винаги сме били санкционирани от РИОСВ-Перник. Не мога да си обясня на какво основание сдружението решава, че източник на неприятната миризма е единствено и само  ТЕЦ „Република”, заяви инж. Спасов.